Ayurveda

Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord ayus dat "leven" of "levensprincipe" betekent, en het woord veda dat "wetenschap" of "kennis" betekent . Het refereert dus aan een kennissysteem. "Ayurveda" kan derhalve vertaald worden als "kennis of wetenschap van het leven". Ayurveda behoort tot de traditionele geneeskunde van India. Dit hindoe-gezondheidssysteem is zo'n drieduizend jaar geleden ontstaan in het gebied van de Nijl en Eufraat. Deze eeuwenoude kennis wordt veelal gecombineerd met moderne technologie en kwaliteitscontrole.

De belangrijkste denkbeelden van de Ayurveda zijn vooral het beschouwen van de mens als één geheel, zonder scheiding van lichamelijke, psychische en emo-tionele eigenschappen, alsmede de elementen lucht, water en vuur. Het uitgangspunt is dan ook evenwicht; lichaam en geest moeten in evenwicht zijn tot elkaar en met de omgeving.

Ayurveda (ayur=leven; veda=kennis) richt zich vooral op chronische aandoeningen door verstoring van het evenwicht en de daardoor ontstane lichamelijke en geestelijke klachten, zodat een werkelijke genezing, herstel van het natuurlijk evenwicht, plaatsvindt.

De toegepaste Ayurvedische middelen, afkomstig uit India, bestaan uit kruidencombinaties die afgestemd zijn op organen of specifieke functies van het lichaam.

 

Aangesloten bij: 

 

  

Postelse Hoefln 16 - 5042 KG Tilburg 

 


013-4631228

  info@beterfysio.nl

Postelse Hoeflaan 16, 5042 KG Tilburg

  • Telefoon: 013-4631228