Vergoedingen Fysiotherapie

Beter Fysio heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende polis. Kijk goed in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar om na te gaan hoe u verzekerd bent.

Bij een beperkt aantal aandoeningen kan vanaf de 20e behandeling in aanmerking gekomen worden voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Een uitgebreide uitleg (toelichting) over de vergoedingen kunt u hier vinden.

De beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (KNGF) heeft een overzicht opgesteld met daarin de polissen van de verschillende zorgverzekeraars met de daarbij horende vergoedingen voor fysiotherapie. 

Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet of niet geheel vergoed, dan gelden de tarieven van Praktijk voor Fysiotherapie.

 

  

Postelse Hoefln 16 - 5042 KG Tilburg 

 


013-4631228

  info@beterfysio.nl